Uppdaterad vägledning om miljörapportering av avloppsreningsanläggningar

Naturvårdsverket har uppdaterat sin vägledning om miljörapportering av avloppsreningsanläggningar, ledningsnät och slam, delvis med anledning av ändringarna i föreskrifterna om miljörapportering hösten 2019. Ändringarna trädde i kraft 1 januari 2020 och ska redovisas i miljörapporterna 2021.