Strategi för miljöbalkstillsynen kan finnas på plats i september 2021

Nu startar arbetet upp på allvar. Michael Öhlund från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) sitter med i Tillsyns- och föreskriftsrådet och Tomas Waara från Naturvårdsverket ingår i den centrala arbetsgruppen för strategin.