Framförhållning ger bättre förutsättningar för bidrag för avhjälpande av föroreningsskada

I dag finns ett väl inarbetat arbetssätt när det gäller arbetet med efterbehandling finansierad av staten via Naturvårdsverkets 1:4-anslag. I systemet hanteras stora summor, vilket motiverade oss att utvärdera om det finns anledning att ompröva vårt sätt att arbeta för att göra det mer effektivt. Ett resultat av utvärderingen är ett arbetssätt där länsstyrelser och huvudmän skickar in sina ansökningar löpande. Det möjliggör en löpande granskning av åtgärdsansökningar.