Vilka krav kan du som tillsynare ställa utifrån kapitel 2 i miljöbalken?

Om du tycker att kravet är rimligt så kräv det även om du känner dig osäker. Det kan alltid överklagas av den som berörs. Det behövs praxis berättar Monika Gerdhem som är avdelningschef vid Miljöförvaltningen i Stockholm.