Vad kan vi lära oss av Sveriges införande av avloppsdirektivet?

Det pågår en kraftsamling för att förbättra Sveriges efterlevnad av avloppsdirektivet och öka kvalitén på rapporteringen som sker vartannat år. På en session på Miljöbalksdagarna hade Naturvårdsverket bjudit in länsstyrelser och en verksamhetsutövare för att bredda perspektiven kring avloppsdirektivet och dess implementering. Sessionen bjöd på exempel på verktyg och resultat från pågående samverkansprojekt kring förbättrad rapportering samt tillsyn och kontroll av avloppsreningsverk.