Utvärdering av Naturvårdsverkets föreskrifter om biocidprodukter

Under våren 2019 har en mastersstudent utvärderat Naturvårdsverkets föreskrifter om biocidprodukter. Resultaten visar på ett behov av mer information om reglerna till både kommuner och företag.