Uppdaterade planer för tillsynsvägledning 2020

Nu finns uppdaterade planer för tillsynsvägledning 2020 tillgängliga. Sedan ett antal år arbetar ansvariga myndigheter tillsammans när planerna för tillsynsvägledning tas fram.