Uppdaterad vägledning om miljörapportering av avloppsreningsanläggningar

Inför årets miljörapportering gör vi en satsning och har utökat vår vägledning kring miljörapportering av avloppsreningsanläggningar, ledningsnät och slam. Den vänder sig både till verksamhetsutövare som ska miljörapportera senast den 1 april och tillsynsmyndigheterna som ska granska miljörapporterna innan sommaren inför arbetet med avloppsrapporteringen till EU.