Ta in artskyddet tidigt

Nu finns vägledning om hur fridlysta arter bör hanteras i miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder samt för planer och program. Fridlysta arter kräver ett särskilt fokus. Helene Lindahl på Naturvårdsverkets Artenhet har varit med och tagit fram vägledningen.