Nytt nätverk för uppföljning av kommunernas miljötillsyn

Naturvårdsverket och länsstyrelserna har ansvar för att följa upp och utvärdera kommunernas tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelserna har genom ett projekt inom miljösamverkan Sverige tagit fram ett handläggarstöd för uppföljning av kommunernas tillsyn. Naturvårdsverket bidrar i sin tur med underlag till länsstyrelsernas uppföljning.