Klimatanpassa med miljöbalken som verktyg

Klimatförändringar och dess effekter skapar nya förutsättningar för hur miljöbalken bör tillämpas. Miljöbedömningar, prövning och tillsyn är viktiga verktyg för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Hur man kan gå tillväga och vad det finns för stöd diskuterades på en av Miljöbalksdagarnas sessioner.