Vägledning om växtskydd på golfbanor testas under hösten

Efter startmöten i augusti och september använder många inspektörer den vägledning som tagits fram i en samverkan mellan myndigheter och golfbranschen. Marie-Louise Nilsson från Naturvårdsverket deltar som projektledare.