Vad händer med tillsynsfrågorna på Naturvårdsverket?

Miljötillsynsutredningens förslag kan innebära flera nya uppdrag för myndigheten. För flera av förslagen behövs inga formella beslut för att kunna påbörja nya arbetssätt. Därför startar arbetet nu så smått.