Uppdaterad vägledning om miljöbedömningar

Vägledningen om miljöbedömningar enligt kapitel 6 i miljöbalken publicerades på webben till årsskiftet 2018 när de nya reglerna trädde ikraft. Nu är den uppdaterad, berättar Annika Ryegård, projektledare för vägledningen om specifik miljöbedömning.