Projekt för smartare vägledning igång

Elin Einarson Lindvall är projektledare för det projekt som just har startat hos Miljösamverkan Sverige. Tio personer från länsstyrelser, kommuner, miljösamverkan Sverige, en regional miljösamverkan och Naturvårdsverket ska tillsammans ta fram förslag på hur ett modernt sätt att arbeta med vägledning kan se ut.