Nyttan med nyckeltal

20 gemensamma nyckeltal ger kommunerna i Stockholms län möjlighet att göra jämförelser mellan kommunerna och att följa upp sin tillsynsverksamhet över tid. Data har samlats in sedan 2008.