Ny vägledning om flygbuller

Det gamla allmänna rådet om flygbuller och tillståndsprövning av flygplatser ersätts av en vägledning på webben. Vad är nytt jämfört med tidigare? Lisa Johansson som är ny handläggare på Naturvårdsverket svarar på frågan.