Ny vägledning för miljörapportering av avloppsreningsverk, avloppsledningsnät och avloppsslam

De nya föreskrifterna på området för med sig nya krav på rapporteringen. Nu finns en vägledning på plats som stöd för att fylla i miljörapporten korrekt. Anna Maria Sundin som varit med och tagit fram vägledningen berättar.