Möjlighet att spåra farligt avfall på väg

Sverige saknar idag möjligheter att spåra farligt avfall. En digital lösning tas nu fram av Naturvårdsverket, i samarbete med kommuner, länsstyrelser, företag och branschorganisationer.