Klassning vanligt problem när IED ska rapporteras

Naturvårdsverket ska snart rapportera 2017 års industriutsläpp till EU-kommissionen. Izabela Tyrka Pettersson som arbetar med rapporteringen berättar hur det går.