Hur utnyttjar vi resurserna i rivningsavfall bäst?

Delta på webbseminariet den 4 december. Sändningen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Boverket och Sveriges Byggindustrier.