Hur tillämpar och motiverar kommuner tillsynsbeslut utifrån hänsynsreglerna?

Naturvårdsverket gav Annika Nilsson som är lektor vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet i uppgift att gå igenom anmälningsbeslut från ett representativt urval av kommuner.