Hur kan en nationell miljötillsynsstrategi se ut?

Den 9 oktober höll Tillsyns- och föreskriftsrådet (ToFR) en workshop på Naturvårdsverket med en blandad grupp från både tillsynsvägledande och operativa tillsynsmyndigheter. Syftet var att tillsammans undersöka hur ett styrande nationellt dokument på tillsynsområdet skulle kunna se ut.