Resultat från forskning om tillsynen som styrmedel

Sverige är ett väldigt decentraliserat tillsynsland. Det har varit en utmaning att designa studier som ger resultat som går att generalisera, berättar projektledarna Mathias Herzing och Adam Jacobsson för forskningsprogrammet Tillsynen som styrmedel för förbättrat miljöbeteende.