Hur går arbetet med tillsyn enligt miljöbalken?

Naturvårdsverket har under några år arbetat med att utveckla den omfattande uppgiften att följa upp och utvärdera all tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynsnytt intervjuar Monika Magnusson som arbetar på Naturvårdsverkets Samhällsplaneringsenhet och Ingela Höök som är projektledare på Miljösamverkan Sverige för att ta reda på hur det går.