Omprövning och tidsbegränsning underlättar tillsynen

I en enkät svarar länsstyrelser och miljöprövningsdelegationer både att verktygen används för lite och att det skulle bli enklare att bedriva tillsyn om de användes mer.

Sidan senast uppdaterad: 3 maj 2016Sidansvarig: Torunn Hofset