Dags att ta fram ny nationell avfallsplan

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en reviderad nationell avfallsplan som ska gälla från 2018. Nytt är att planen också ska innehålla det avfallsförebyggande programmet.