Vägledning om ny EU-förordning om F-gaser

Från 1 januari 2015 finns nya regler för fluorerade växthusgaser. Dessa innebär bland annat att ett nytt beräkningssystem ska användas samt begränsningar i användning, återvinning och destruktion av fluorerade växthusgaser.

Sidan senast uppdaterad: 19 maj 2017Sidansvarig: Gunilla Söderström