Lärdomar från ett arbetskrävande avfallsärende

Det har brunnit till och från i en hög med avfall i Eskilstuna. Verksamhetsutövaren hade lämnat in en anmälan om mellanlagring och sortering av avfall men kom aldrig igång med sorteringen. Högen växte och växte och på grund av av ett felaktigt lagringsätt utbröt bränder. Handläggare på Eskilstuna kommun berättar hur det gick till.

Sidan senast uppdaterad: 17 juni 2014Sidansvarig: Maria Vidarve