Vedeldning ger stora utsläpp

Småskalig vedeldning orsakar 65 procent av Sveriges totalemissioner av den cancerframkallande föroreningen benso(a)pyren B(a)P. Störst totalemission beräknas för kommunerna Skellefteå, Stockholm, Sundsvall, Norrtälje och Gotland. Att Stockholm ligger så högt beror på att där finns ett stort antal invånare och många kaminer, öppna spisar och liknande. Många eldar som komplement till annat värmesystem.

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2016