Solskyddsmedel ackumuleras i vatten och sediment

UV-filter från solkrämer hamnar i vattnet framför allt genom avnötning från huden vid bad men också i mindre grad via tvättvatten till avloppsreningsverk. I ytvattnet på en badsjö hittades mitt på dagen en solig dag i augusti 13 av 22 analyserade UV-filter (18 huvudsakligen från solkrämer och fyra från textilier). Några av UV-filtren är så vitt känt nya som föroreningar i svensk miljö.

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2016