Rekordhöga halter av koldioxid i atmosfären

År 2015 låg årsmedelvärdet av koldioxid över 400 ppm i atmosfären över Svalbard i norra Ishavet, visar data från mätstationen Zeppelin, som delfinansieras av Naturvårdsverket. Det är första gången i mänsklighetens historia som så höga medelvärden har förekommit. Vad betyder det? – Utifrån de krav som ställs i det nya klimatavtalet, som beslutades vid klimatmötet i Paris, kan den maximalt acceptabla koldioxidkoncentrationen uppskattas till 470–510 ppm, vilket motsvarar ca 1,5–2 graders temperaturökning. Med nuvarande koldioxidökning nås detta på 35–50 år, säger HC Hansson, Stockholms universitet, som arbetar med mätningarna på Svalbard.

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2016