Hållbara livsstilar - drivkraft i omställningen till en Cirkulär Ekonomi

Inom ramen för FN:s öppna partnerskap One Planet Network bjöd Naturvårdsverket, SEI och IGES tillsammans in till ett side-event med syfte att synliggöra kopplingen mellan hållbara livsstilar och omställningen till en cirkulär ekonomi. Eventet hölls den 24 oktober i anslutning till ”World Circular Economy Forum” i Yokohama, Japan – ett globalt forum med över 1000 deltagare från hela världen, i år arrangerat av Finland (Sitra) och Japan.