Utsläppen minskade i EU men ökade i Sverige

Preliminära siffror från EU-kommissionen visar att 2018 års utsläpp inom EU:s utsläppshandel (EU ETS) minskade med cirka 4 %. Den största anledningen till detta är minskad kolanvändning för elproduktion inom EU. Det gällde särskilt utsläpp från stenkolsanvändning.