Utsläpp av luftföroreningar i Sveriges skapar fortsatt stora hälsoproblem

Naturvårdsverkets senaste analys visar att mer behöver göras för att minska utsläppen av kväveoxider för att klara svenska åtaganden inom EU. Åtgärdsarbetet behöver intensifieras för att skydda människors hälsa och miljö samt undvika böter. Övergången till biobränsle och biodrivmedel riskerar att öka utsläppen av partiklar och kväveoxider vilket påverkar människors hälsa negativt.