Sök forskningsmedel om ekonomins och finanssektorns roll i klimatomställningen

Det statliga forskningsrådet Formas har öppnat en utlysning av forskningsmedel om ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatet. Kunskap om de ekonomiska och finansiella systemens roll i att möta klimatutmaningarna är viktig och Naturvårdsverket samarbetar därför med Formas i denna utlysning.