Nytt underlag i arbetet med utvärdering av omräkningsfaktor för varg

Just nu arbetar Naturvårdsverket med att fastställa vilken omräkningsfaktor som ska användas för att uppskatta den skandinaviska vargpopulationen i framtiden. Eftersom arbetet är intressant för många vill Naturvårdsverket ge en uppdaterad nulägesbild.