Nya steg föreslås för att minska spridningen av mikroplast

Naturvårdsverket föreslår anmälningsplikt för konstgräsplaner, lekplatser, löparbanor, multisportanläggningar och andra utomhusanläggningar för idrott och lek som innehåller gummi eller plast. Förslaget gäller anläggningar med en sammanlagd yta över 200 kvadratmeter.

För ytterligare information, kontakta:

Ulrika Hagbarth, projektledare, 010-698 15 35, ulrika.hagbarth@naturvardsverket.se

Julia Taylor, mikroplastsamordnare, 010-698 10 90, julia.taylor@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se