Naturvårdsverket föreslår åtgärder för bättre luft i hela Sverige

Fasa ut äldre dieselfordon, inför fler elfordon och minska det totala trafikarbetet. Det är några av de åtgärder som lyfts när Naturvårdsverket nu lämnar ett första förslag till nationellt luftvårdsprogram till regeringen.