Naturvårdsverket får viktig roll inom den internationella utsläppshandeln för flyget

Nu är det klart att det blir Naturvårdsverket som ska säkerställa att flygbolagen i Sverige följer regelverket inom den internationella utsläppshandeln för flyget (CORSIA).