Myndigheter behöver göra mer för att minska miljöpåverkan från tjänsteresor

Myndigheters miljöledningssystem utgör ett ramverk för att bidra till att miljömålen nås. Både genom att minska miljöbelastningen från resor och genom att verka via sin verksamhetsutövning. Mycket görs men det räcker inte – myndigheternas koldioxidutsläpp fortsätter att långsamt öka. Även energianvändningen ökar medan andelen miljökrav i upphandlingar minskar. Fler åtgärder behöver sättas in och styrmedel nyttjas i större utsträckning av de statliga myndigheterna.

För ytterligare information, kontakta:

Jannica Häggbom, handläggare Miljömålsenheten, 010-698 12 91, jannica.haggbom@naturvardsverket.se

Martin Påhlman, chef Miljömålsenheten, 010-698 14 29, martin.pahlman@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se