Inte försent att minska arters utrotning – men krafttag behövs omgående

Idag presenterar FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, en ny omfattande rapport över tillståndet för biologisk mångfald i världen. Rapporten visar en olycksbådande framtidsbild där människan undergräver grunden för världsekonomin, sin livsmedelsförsörjning, hälsa och livskvalitet. Men författarna till rapporten understryker att det ännu inte är försent att agera.

För ytterligare information, kontakta:

Cecilia Lindblad, IPBES-panelens kontaktperson i Sverige och handläggare på Naturvårdsverket, 076-115 17 31 cecilia.lindblad@naturvardsverket.se,

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se