Framgångsrikt internationellt luftvårdsarbete firar 40 år

Det internationella luftvårdsarbetet har lett till stora utsläppsminskningar av luftföroreningar, inte minst i Sverige. Den 11–12 december firar FN:s luftvårdskonvention 40 år. Trots goda resultat är behovet av att minska utsläppen av luftföroreningar, och därmed minska hälso- och miljöeffekterna, fortfarande stort.