Följ arbetet med etappmålen

På sverigesmiljömål.se kan du nu läsa hur det går i arbetet med etappmålen. Etappmålen finns till för att tydliggöra vilka förändringar som behövs i samhället för att uppnå miljömålen.