Begränsad tillgänglighet till Naturvårdsverkets pappersarkiv under arkivflytt

När Naturvårdsverket flyttar till nya lokaler i Stockholm kommer myndighetens centrala pappersarkiv att flyttas från Stockholm till Östersund. Pappersarkivet är därför inte lika tillgängligt som vanligt mellan 22 april-3 maj. Begäran om allmän handling kan ändå hanteras skyndsamt.