381 miljoner till skogsägare med nyckelbiotoprika marker 2018

Under 2018 har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket betalat ut sammanlagt 381 miljoner kronor i ersättning till skogsägare som fått ett formellt skydd på sin mark för att den har en hög andel nyckelbiotoper.

För ytterligare information, kontakta:

Maano Aunapuu, chef Områdesskyddsenheten Naturvårdsverket, 010-698 13 75, maano.aunapuu@naturvardsverket.se  

Claes Svedlindh, chef Naturavdelningen Naturvårdsverket, 010-698 14 99, claes.svedlindh@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se  

 

Johan Åberg, specialist områdesskydd Skogsstyrelsen, 033-48 25 06, johan.aberg@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se