Kommer Sverige att nå sina uppsatta klimatmål till år 2045?

Denna sommar har präglats av extremt väder i hela världen. För att begränsa klimatförändringen måste utsläppen minska.