Tävling med gröna lösningar för brobyggande

Algodling med hjälp av koldioxidutsläpp, mentala kontrakt för förändrade beteenden och mer byggnationer med naturens eget arbete. Det var några av idéerna som presenterades för deltagarna i Naturvårdsverkets innovationstävling för en transformativ infrastruktur. Tävlingen höll sitt fjärde tävlingsinternat den 19 och 20 mars på Gotland.