Lämna synpunkter på ny skötselplan för Gotska Sandöns nationalpark

Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelsen i Gotlands län tagit fram ett förslag till en ny skötselplan för Gotska Sandöns nationalpark. Bland annat föreslås naturvårdsbränning i barrskogen, bekämpning av vresros längs stränder och dyner samt en satsning på friluftslivet. Fram till 15 mars kan du lämna synpunkter på förslaget