Sveriges klimatutsläpp ökade första kvartalet 2018

Jämfört med samma kvartal förra året har Sveriges klimatutsläpp ökat med 3,6 procent. Ökningen beror framförallt på en högre användning av fossila bränslen för el och fjärrvärme, men även andra sektorer har bidragit. För att Sverige ska nå klimatmålen måste utsläppen minska snabbt och en omställning behövs i alla sektorer.